แมวน่ารักๆ ที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป บางคนอาจรู้ไม่ว่า แมว เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อยู่ในตระกูล Felidae ที่มีต้นตระกูลมาจากเสือไซบีเรีย คนทั่วไปมักเรียกกันว่า แมวบ้าน มีความยาวช่วงลำตัวตั้งแต่จมูกถึงปลายหางประมาณ 4 เมตร สำหรับแมวที่เลี้ยงกันตามบ้านมักจะมีรูปร่างเล็ก ขนาดลำตัวยาว ช่วงขาสั้น และจัดอยู่ในประเภทของสัตว์ที่กินเนื้อ เขี้ยวและเล็บของมันแหลมคม สามารถหดซ่อนเล็บได้เช่นเดียวกันกับเสือ แมวนั้นสืบสายเลือดมาจากแมวป่าที่มีขนาดใหญ่กว่า ทั้งลักษณะของแมวก็ยังคงพบเห็นได้ในแมวที่เลี้ยงตามบ้านปัจจุบัน

เขียนโดย สร้างเมื่อ 26 มีนาคม 2019 8:17 am